Vòng bi

  • Deep Groove Ball Bearing

    Deep Groove Ball mang

    Mô tả Vòng bi rãnh sâu Vật liệu thép chịu lực Kết thúc được bôi dầu 6000 sê-ri 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 sê-ri 624.625.626.627.628.629.6200.6201.620.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6 .6212 6300 sê-ri 634.635.636.637.638.639.6300.6602.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6 310.6311.6312 6400 sê-ri 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.644.64