Dây hàn không phủ đồng Er70s-6n

  • Non Copper Coated Er70s-6n

    Non-Coated Er70s-6n

    Đặc điểm: Sản xuất dây hàn không phủ đồng này giải quyết hoàn toàn các vấn đề ô nhiễm đồng được tạo ra trong quá trình sản xuất và sử dụng. Bằng cách áp dụng kỹ thuật thụ động đặc biệt trên bề mặt dây hàn, bề mặt sáng và sạch, khả năng chống gỉ rất mạnh. Cho ăn dây ổn định, và dây phù hợp cho hàn liên tục trong thời gian dài. Ứng dụng: Dây hàn không tráng đồng được sử dụng rộng rãi trong máy móc mỏ than, máy móc kỹ thuật, tàu thủy, ...