Dây thép gai

  • Razor  Wire

    Dây thép gai

    Vật liệu tiêu chuẩn là mạ kẽm hoặc thép không gỉ. Các sản phẩm gói tiêu chuẩn được thể hiện trong các bảng trên, thông số kỹ thuật đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. Thông số kỹ thuật: Đường kính ngoài Số vòng lặp Chiều dài tiêu chuẩn cho mỗi loại cuộn Ghi chú 450mm 33 8M CBT-65 Cuộn dây đơn 500mm 41 10M CBT-65 Cuộn dây đơn 700mm 41 10M CBT-65 Cuộn dây đơn 960mm 53 13M CBT-65 Cuộn dây đơn 500mm 102 16M BTO -10,15,22 Loại chéo ...