Mái lợp đinh

  • Steel Nail Umbrella Roofing Nail

    Thép đinh

    Thông số chính của Nail lợp mái lợp Thông số kỹ thuật Thông số kỹ thuật 8BWG × 2 ″ 9BWG × 1.5 10BWG × 1.75 8BWG × 2.5 9BWG × 2 10BWG × 2 8BWG × 3 9BWG × 2.5 9BWG 10BWG × 3 ″ HDC lợp móng Thông số chính 8BWG × 1.5 9BWG × 2 10BWG × 2 8BWG × 3 9BWG × 2.5 10BWG × 2.5 8BWG × 4 9BWG 12BWG × 1.75 13BWG × 1.75 11BWG × 2 12BWG × 2 ″ 13BWG × 2 11BWG × 2.5 Lưu ý: 8BWG = 4.19mm, 9BWG = 3.76mm, 10BW = 3.76mm 11BWG = 3.02mm, 12BWG = 2.8mm, 13BWG = 2 ....