Hàng rào lưới dây

  • Field Wire Mesh Fence

    Hàng rào lưới dây

    Hàng rào dây gia súc được sản xuất với nhiều lựa chọn về chiều cao và kiểu dáng với khoảng cách chia độ bắt đầu bằng các lỗ nhỏ ở đáy giúp ngăn chặn sự xâm nhập từ các động vật nhỏ. Nút thắt bản lề cho phép hàng rào chịu áp lực đảm bảo kết cấu vững chắc bất kỳ địa hình nào, hàng rào hiện trường của chúng tôi được thiết kế bằng nhiều cấu hình khoảng cách khác nhau để chứa ngựa, gia súc, lợn và các động vật lớn khác. Ứng dụng: Điều cần thiết là nuôi ngựa cừu trong ...