Lưới thép

  • Steel Grating

    Lưới thép

    Lưới thép Đó là thanh thép theo một khoảng cách nhất định và được sắp xếp chéo và hàn vào giữa một nhà xí vuông bằng một sản phẩm sắt và thép. thanh chịu lực 25/3 mm, 25 mm / 4 mm, 25 mm / 5 mm, 30/3 mm, 30 / mm, 32/3 mm, 32 / mm, 40/3 mm 75/5 mm, 100 / mm mở 30 mm x 32mm, 30 mm x 60mm, 30 mm x 100mm, 38mm x 100mm, 40mm x 100mm, 50mm x 50mm, 50mm x 100mm vv xử lý bề mặt màu đen, thanh mạ kẽm nhúng nóng, thanh răng cưa, thanh hình chữ I ...