Dây mạ kẽm

  • Galvanized wire

    Dây mạ kẽm

    Mô tả: Dây mạ kẽm nhúng nóng là sản phẩm dây chính của BESTAR. nó thông qua sự lựa chọn thép carbon thấp. Các kích thước phổ biến là từ 5 # đến 36 #. Đường kính khác cũng có sẵn cho sự lựa chọn của khách hàng. Dây sắt mạ kẽm nhúng nóng từ lựa chọn dây thép carbon thấp, thông qua quá trình vẽ dây, ủ, rửa axit, mạ kẽm, làm mát và sau đó hoàn thành. Các dây mạ kẽm nhúng nóng với tính linh hoạt và mềm mại tuyệt vời. 2.) Dây mạ kẽm là ...