Lưới thép hàn

  • Welded Wire Mesh

    Lưới thép hàn

    Lưới thép hàn được làm bằng dây sắt chất lượng cao thông qua quy trình tự động và kỹ thuật hàn tinh vi, được đặt theo chiều ngang và theo chiều dọc, được hàn riêng lẻ ở mỗi giao lộ. Các sản phẩm cuối cùng là cấp và phẳng với cấu trúc mạnh mẽ. Lưới thép hàn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng, vận chuyển và khai thác cho tất cả các mục đích như nhà nuôi gia cầm, giỏ đựng trứng, vỏ bọc đường băng, giá đỡ thoát nước, màn hình sấy khô trái cây, hàng rào. Để kết thúc, chúng tôi có thể cung cấp ...