Dây đen

  • Black Wire

    Dây đen

    Ứng dụng: được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng của chúng tôi chủ yếu là sử dụng dây buộc hoặc dây ràng buộc trong xây dựng., Sản xuất lưới thép và sản xuất sản phẩm công nghiệp dân sự. Dây ủ mềm cung cấp sự linh hoạt và mềm mại tuyệt vời thông qua quá trình ủ oxy miễn phí. Đường kính dây loại đen Anneal Dây sắt mềm 0,1mm (bwg36) ~ 5,1mm (bwg6) Dây sắt được làm sáng 0,1mm (bwg36) ~ 5,1mm (bwg6) Độ bền kéo: 30 ~ 55kgs / mm2Packing: Trong ...