Dây thép gai

  • Barbed Wire

    Dây thép gai

      Mô tả: Hàng rào dây thép gai đến từ nhiều loại vật liệu: Dây sắt mạ kẽm, dây sắt mạ kẽm nhúng nóng và dây sắt tráng PVC. Có kinh nghiệm về dây thép gai, dây chuyền Sharp chủ yếu cung cấp dây thép gai loại MOTTO, dây thép gai loại PUMA, dây thép gai loại IOWA và dây thép gai loại dao cạo và hàng rào dây thép gai loại Concertina. ỨNG DỤNG: Dây thép gai là sản phẩm dây có tính linh hoạt cao, vì chúng cho phép lắp đặt trên hàng rào dây cho các trang trại và trang web nhỏ. Dây thép gai ...